Látnivalók
Petőfi Sándor és Erdélyi János alakját számos emlékhely őrzi a Bodrogközben és Ung-vidékén. Szobrok, emléktáblák, domborművek. Nézze meg őket élőben is.

Virtuális múzeumtúra a Erdélyi János Emlékmúzeumban

Felhasznált források
Arcanum Digitális Tudománytár,  www.arcanum.com⎮ Demjénné Kovács Erna: Jeles nagykaposiak. (66-76 oldal), Csemadok Nagykaposi Alapszervezete, 2007⎮ Erdélyi János levelezése I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960⎮ Erdélyi János levelezése II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962⎮ Erdélyi János: Úti levelek, naplók. Gondolat, Budapest, 1985⎮ Magyar Zoltán: Petőfi a Felvidéken.Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996⎮ Petőfi közössége adatbázis adatbazisokonline.mnl.gov.hu/adatbazis/petofi-kozossege/adatlap/⎮ Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése, mek.oszk.hu/05900/05911/05911.htm⎮ T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János.Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony, 2015⎮ www.pexels.com/hu-hu⎮ hu.wikipedia.org/wiki/

Készült a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma által támogatott “Petőfi Sándor és Erdélyi János kapcsolata a 21. sz. virtuális múzeumában” című, 690132/11  azonosító számú pályázat keretén belül.

Petőfi Sándor szobor, Nagykapos

GPS: 48.554548, 22.075468

2016. szeptember 24-én avatták fel a Petőfi-szobrot, mely Nagykapos főterén állva emlékeztet az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. A nagykaposi 48-as emlékhely kialakításának ötletével a helyi Erdélyi János Vegyeskar állt elő.  A szobor Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművész alkotása.

Petőfi Sándor emléktábla, Lelesz

Petőfi Sándor emléktábláját a leleszi Csemadok alapszervezetének kezdeményezésére avatták fel, annak tiszteletére, hogy a szabadságharc költője bodrogközi útja során – 1847. július 11-én – ellátogatott a községbe. Erről egyébként barátjának írott úti levelében is említést tesz.

Szent Világszabadság
Községünkben járt 1847 VII. 11-én
Petőfi Sándor.
Az idő igaz,
s eldönti mi nem az.
A hálás utókor

Petőfi Sándor szobor, Királyhelmec

Petőfi 1847-ben járt Királyhelmecen. Ennek az emlékére áll egész alakos bronz szobra a Városi Hivatal előtt. A szobrot Királyhelmec városa és a bodrogközi városok és falvak társulása állítatta 1998-ban. Készítője: ifj. Szabó István.

Erdélyi János dombormű , Nagykapos

2018-ban, Erdélyi János halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett Erdélyi János Napok keretében avatták fel a domborművet, mely a nagykaposi Magyar Közösségi Ház homlokzatán található. A dombormű Túri Török Tibor keszthelyi szépmíves alkotása. Az emléktáblára 2020-ban rákerült Lapidáris kő lehetővé teszi Erdélyi János életének, munkásságának, helyi hagyatékának online bemutatását az NFC technológia segítségével.

Erdélyi János szobor, Nagykapos

GPS: 48.553657, 22.078624

1964-ben megszületett az ötlet, hogy a költő halálának 100. évfordulójára szobrot állítanak a város híres szülöttjének, amely 1968-ban valósult meg. Erdélyi János fehér márványból készült emlékműve, Nagy János szobrász alkotása. Ez idő óta minden alkalommal a szobor előtt emlékeznek meg Erdélyi Jánosról és tevékenységéről születése napján, április 1-én. A szobornak az Erdélyi János MTNY Alapiskola előtti tér ad otthont.

Erdélyi János emléktábla, Nagykapos

Az 1814-ben született költő, filozófus és néprajzkutató tiszteletére a városban már 1894-ben emléktáblát avattak, mely a nagykaposi Református templom falán található

Ebben a városban született 1814 április 1-én, író és tanár Magy. Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja

Erdélyi János Emlékmúzeum, Nagykapos

Az Erdélyi János Emlékmúzeum 2016-ban jött létre jelenlegi formájában a korábbi, 1965-ben létrejövő Erdélyi János Emlékszobából. Az eredeti emlékszoba anyagát Erdélyi János unokáinak köszönheti a város, akik az Országos Széchényi Könyvtár Erdélyi Tárából eredeti könyvkiadványokkal, kézirat-másolattal és fényképekkel támogatták az emlékszoba létrehozását. Az emlékszoba később a nagykaposi Magyar Közösségi Házban kapott helyet, majd átalakult.

Az emlékmúzeum ma azoknak a jeles nagykaposi kötődésű személyiségeknek állít emléket, akik itt születtek, vagy munkásságuk által kötődnek a városhoz. Így Erdélyi János költő, néprajztudós nagykaposi hagyatékán túl megtekinthető Mécs László pap-költő, Skultéty Csaba újságíró, publicista, Herczegh Géza Gábor nemzetközi hírű jogtudós, Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós, folklorista, valamint Géczi Lajos író, tanár hagyatékából összeállított állandó tárlat.

Az emlékmúzeum nyitvatartása: hétköznapokon 9:00 – 16:00 óra között, illetve előzetes egyeztetés alapján